top of page

TV3 "Es dispara la miopia en nens per l'ús continuat de les pantalles".


Miopía uso pantallas

"Recomanen dosificar l'ús dels dispositius i passar més estona a l'exterior, perquè el sol és un inhibidor de la miopia.

En l'última dècada, s'ha disparat el nombre de miops, i amb més graduació. Els nens que avui tenen 10 anys tenen unes miopies un 30% més altes que els nens de 10 anys del 2008. La causa: l'ús continuat i intensiu de pantalles. Mòbils, tauletes i ordinadors obliguen a fixar la vista en un dispositiu petit, a prop de la cara i sovint durant molt de temps".

En EyeSapp som molt concientes d'aquest problema per aixo hem desemvolupat la nostra plataforma. Pensem que es molt bona eina per prevenir y controlar la miopia mentres els nens utilitzen els dispositius mòvils. Si vols més información contacta'ns. info@eyesapp.eu.


bottom of page